Ondersteuning nodig?
Bel: 088 326 32 66
Need support?
Call: +31 (0)88 326 32 66


5 reële risico’s voor de beschikbaarheid van data

05 apr 2018
by Rob Christ

Elke organisatie heeft met IT te maken en een essentieel onderdeel daarvan zijn data en gegevens. Het management hiervan speelt een cruciale rol in het succes van ondernemingen, aangezien informatie altijd beschikbaar moet zijn voor medewerkers van een organisatie. Maar wat nou als je data ineens niet meer beschikbaar zijn?

Wij noemen vijf reële risico’s voor de beschikbaarheid van je data.

1. Kwetsbaarheid van data

Er zijn twee typen data waar kwetsbaarheid uit voortkomt. Ten eerste gaat het om vertrouwelijke data met het oog op concurrentie en/of IE rechten. Daarnaast hebben organisaties te maken met privacygevoelige informatie waar vanuit de overheid eisen aan zijn gesteld, onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Malicieus en non-malicieus datalekken 

Bij malicieuze datalekken gaat het om de bekende cybercrime. Terwijl dit veel in het nieuws is, is dit maar 20% van het lekken. 80% van alle datalekken gebeurt onbewust intern. Vaak ontstaat dit door het ontbreken van de juiste veiligheidsmaatregelen op de werkplek, zoals ATP en Honeypots als bescherming tegen Cyber en DLP tegen intern lekken, naast de gebruikelijke firewall, anti-spam en anti-virus.

3. Wetgeving & beveiligingsbeleid

Het ontbreken van een beleid ten aanzien van beveiliging is misschien wel het meest voor de hand liggende risico voor je data. Zo dienen je processen te voldoen aan ISO27001, maar blijkt in de praktijk slechts weinig in de eigen organisatie te zijn ingeregeld. Een beveiligingsbeleid met eisen, risico’s en maatregelen is cruciaal.

4. Impact van clouddiensten op bedrijfsprocessen

Veel organisatie maken tegenwoordig gebruik van cloudoplossingen met geautomatiseerde systemen. Tussen deze systemen vindt uitwisseling van gegevens plaats, wat altijd een risico met zich meebrengt. Zorg dat er duidelijk inzicht is in de uitwisseling van data binnen en tussen systemen en waar eventuele risico’s zitten, zodat je hier met je beveiliging adequaat op in kunt spelen.

5. Ontbreken passende maatregelen 

Wanneer je als organisatie inzicht heb in alle risico’s, kun je deze afdekken met passende maatregelen. Om een rationele inschatting te maken van risico’s, is het belangrijk te weten wat de kans en impact van risico’s zijn. Zo kun je bijvoorbeeld maatregelen nemen om gegevens versleuteld op te slaan en als vangnet tegen cybercriminaliteit zorg je dat je back-ups goed zijn ingeregeld.

Ben jij voldoende beschermd tegen al deze risico’s? Is informatiebeveiliging en privacy ook belangrijk voor jouw organisatie?

Damecon levert schaalbare IT-oplossingen die voldoen aan wet- en regelgeving en volledig zijn afgestemd op jouw specifieke organisatie. Ook benieuwd welke mix van standaardpakketten en maatwerkoplossingen bij jouw organisatie passen? Maak dan vandaag nog een vrijblijvende afspraak.

© DAMECON GROUP B.V. 2016
- -
DISCLAIMER & COOKIES