Damecon gebruikte NetApp Cloud Sync om bestanden te migreren vanuit de public cloud (AWS S3) naar de Damecon Managed Cloud (Secure S3). De migratie van 1,5 miljoen bestanden duurde nog geen 7 uur en heeft geen enkel gevolg gehad voor de eindgebruiker. Normaal gesproken neemt een cloudmigratie veel tijd in beslag. Dat brengt ons op de volgende vraag: wat is Cloud Sync en wat kun je er mee?

NetApp Cloud Sync is een software-as-a-service (SaaS) product dat veilige, snelle en geautomatiseerde gegevenssynchronisatie tussen cloud-/ on premise omgevingen biedt. Zo kun je gemakkelijk bestanden plaatsen daar waar ze nodig zijn. Met deze replicatie- en synchronisatieservice kunnen bestanden via een DataBroker worden overgebracht van en naar on-premise folders (NFS- of CIFS-bestandsshares), Amazon S3-objectstorage, Azure Blob, IBM Cloud-objectstorage of NetApp StorageGRID.

De NetApp DataBroker synchroniseert gegevens van een source naar een target, dit wordt een synchronisatie-relatie genoemd. Je kunt de DataBroker zowel in AWS, Azure, Google Cloud Platform als in het eigen datacenter inrichten. De DataBroker heeft een uitgaande internetverbinding nodig, zodat deze communiceert met de Cloud Sync-service. Na de eerste kopieslag synchroniseert de service alleen gewijzigde gegevens op basis van het schema dat is ingesteld.

Afbeelding 1: Cloud Sync service overzicht

NetApp Cloud Sync heeft de volgende voordelen

Snel in te zetten en écht multi-cloud: Cloud Sync verplaatst data sneller en veiliger dan andere methoden. Het verkort de overdrachtstijden, maakt het gemakkelijker om data te synchroniseren met de cloud en is eenvoudig te gebruiken met een intuïtieve gebruikersinterface.

Veilig en zeker: Cloud Sync houdt data volkomen veilig binnen het eigen netwerk en migratie proces. De data is nooit toegankelijk voor derden. Elke workload voor Cloud Sync-dataverplaatsing wordt in de vorm van een AWS-, Google (GCP)- of een Azure-instantie uitgevoerd vanuit een VPC of eigen on-premise systemen.

Naadloze integratie: met Cloud Sync kan data eenvoudig tussen meerdere bron- en doelsystemen synchroniseren zonder dat er complexe scripts aan te pas komen, een handmatige planning hoeft door te voeren of het systeem hoeft te monitoren.

Data kan naadloos worden verplaatst naar andere systemen, bijvoorbeeld de hybrid cloud, on-premise servers of met andere cloudplatformen. Als een dataoverdracht mislukt hervat Cloud Sync die waar deze is gebleven zonder dat een compleet nieuwe baseline transfer is vereist.

Kosteneffectief: data in en uit de cloud verplaatsen is met Cloud Sync buitengewoon rendabel dankzij het eenvoudige on-demand verbruiksmodel. Betaal naar gebruik op basis van de synchronisatie-relaties die er zijn, en er zijn geen verborgen kosten.

Betrouwbare dataoverdracht: het is een lastige opgave om data synchroon te houden. Met Cloud Sync wordt de synchronisatiestatus continu gemonitord. Wanneer een sync faalt wordt deze vanzelf weer opgepakt bij een volgende synchronisatie-cyclus. Met Cloud Sync wordt data consistent en met maximale efficiëntie gesynchroniseerd. Je bent er van verzekerd  dat data tijdens de overdracht niet beschadigd en dat alle metadata, zoals eigendom en toegangsbevoegdheden behouden blijven.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier!