Ondersteuning nodig?
Bel: 088 326 32 66
Need support?
Call: +31 (0)88 326 32 66

Disclaimer, Privacy & Cookies

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van Damecon Group B.V. Aan de informatie op deze site kunt u echter op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Voor vragen en/of opmerking m.b.t. deze website kunt u contact met ons opnemen.

 

Privacy Verklaring

Damecon Group B.V en onderliggende werkmaatschappijen, alle gevestigd aan de Hoofdweg 178, 3067 GJ te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Damecon Group B.V., (Damecon B.V., Damecon Storage B.V., Damecon Intervision B.V, Damecon Software B.V.)
Hoofdweg 178
3067 GJ Rotterdam
+31 88 3263266
info@damecon.com
https://www.damecon.com

Charlotte van Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van Damecon Group, zij is te bereiken via privacy@damecon.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Damecon Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@damecon.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Damecon Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Damecon Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Damecon Group) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Damecon Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens           Bewaartermijn                          Reden

Personalia Klant                    7 jaar na beëindiging                      Fiscale  bewaarplicht
Aankoop gegevens                7 jaar na beëindiging                      Fiscale  bewaarplicht
Contract gegevens                 7 jaar na beëindiging                     Fiscale  bewaarplicht
Financiële gegevens              7 jaar na beëindiging                     Fiscale  bewaarplicht
Personalia relatie                  3 maanden na beëindiging            Verwerkingstijd
Conversatie historie             3 maanden na beëindiging            Verwerkingstijd

 

Onder personalia verstaan wij de volgende gegevens:

Naam, functie, email adresgegevens, telefoonnummers, social media adressen. bedrijfsnaam, adres gegevens, email adressen, website adressen, social media adressen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Damecon Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Damecon Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Damecon Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Damecon Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@damecon.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine read-able zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Damecon Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Damecon Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@damecon.com

 

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op je computer, tablet of smartphone zet op het moment dat je de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers e.d. opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s je hebt bezocht of op welke links je hebt geklikt.

 

Waarom moet ik toestemming geven om cookies te gebruiken?

Vanaf 5 juni 2012 is er in Nederland een nieuwe Telecomwet in werking. Vrije toegang tot het internet wordt wettelijk vastgelegd en de gebruiker van een website moet vooraf toestemming geven als er cookies op zijn computer worden geplaatst. Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website mogen wel worden gebruikt zonder akkoord van de bezoeker.

 

Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden geplaatst zodra deze nodig zijn:

bb-client-logger Een uniek nummer waardoor wij u kunnen identificeren, noodzakelijk voor de ‘Klanten’ pagina. Blijft bestaan tot u uitlogt of de browser sluit.
cookie_notice_accepted, cookie_notice_declined Het bijhouden van de cookie-voorkeur. Deze blijft 1 jaar bewaard.

 

Overige cookies

Deze cookies zijn nuttig voor de beheerders van de website en kunnen worden gebruikt om de website te verbeteren voor de bezoeker.

utma, __utmb, __utmc, __utmz

Wij gebruiken het platform Google Analytics om het gebruik van de website te meten. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de cookies. Informatie vergaard door cookies zal nooit door ons worden verstrekt aan andere organisaties.

 

& neem contact met ons op

& contact us

Bezoekadres
Visit us

Hoofdweg 178
3067 GJ Rotterdam
The Netherlands

© DAMECON GROUP B.V. 2016
- -
DISCLAIMER & COOKIES