Verwerkt je organisatie informatie en gegevens? Dan ben je verplicht te zorgen voor een goede beveiliging van deze gegevens. Een Data Leak Prevention Scan zorgt dat je weet waar kwetsbaarheden zitten, zodat je de juiste maatregelen kunt nemen om gevoelige informatie te beschermen.

Privacygevoelige informatie

Elke organisatie die met privacygevoelige gegevens te maken heeft, is kwetsbaar. Wanneer bedrijfs- en persoonsgevoelige informatie op straat komt te liggen of in verkeerde handen terecht komt, vergroot het de risico’s en kwetsbaarheden van je organisatie.

Privacygevoelige gegevens kunnen worden blootgesteld aan cyberaanvallen van buitenaf, zoals virussen, spyware en trojans. Maar de meeste dreigingen – maar liefst 75% van alle datalekken – ontstaan vanuit je eigen organisatie, veelal doordat gebruikers op een onzorgvuldige manier met gegevens om gaan.

Als organisatie die met privacygevoelige gegevens werkt ben je dan ook verplicht je aan richtlijnen en wetgeving te houden, zoals de Wet Meldplicht Datalekken en de Algemene Verordening gegevensbescherming – AVG.

Data Leak Prevention Scan

Zorg dat je inzicht hebt in je kwetsbaarheden, zodat je maatregelen kunt treffen voor de veiligheid van informatie en gegevens. Met het gebruik van slimme technieken, protocollen en een veilige inrichting van processen kun je veel problemen voorkomen.

Een Data Leak Prevention Scan zorgt binnen 2-3 weken voor:

  • Overzicht van alle informatie die in je organisatie wordt gebruikt en verwerkt

  • Inzicht in privacygevoeligheid van informatie

  • Vaststellen van informatiestromen

  • Aanbevelingen en maatregelen op organisatorisch, procesmatig en technisch niveau

Informatiebeveiliging op orde

Een DLP-scan ondersteunt in het veilig inrichten van informatiestromen en vormt de basis voor programma’s, projecten of trainingen waarmee gebruikers leren bewust én veilig om te gaan met privacygevoelige informatie. Daarnaast helpt deze scan je organisatie bij accreditatie en certificering op het gebied van informatiebeveiliging.

Data Leak Prevention scan Damecon

Vraag DLP scan aan

Benieuwd hoe Damecon je organisatie verder kan helpen?